جستجو برای:

   

47 آگهی

فروش مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

36 متر، تجاري ،
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: اسلامی
کد ملک: 61889
تاریخ: 1400/02/21

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

84 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,300,000,000
قیمت متری: 27,000,000
مالک: کسائی
کد ملک: 61888
تاریخ: 1400/02/20

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 32,000,000
مالک: صفایی
کد ملک: 61887
تاریخ: 1400/02/20

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

85 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: رزاقی
کد ملک: 61885
تاریخ: 1400/02/20

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: آقاخانی
کد ملک: 61882
تاریخ: 1400/02/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

54 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,320,000,000
قیمت متری: 0
مالک: خزایی
کد ملک: 61881
تاریخ: 1400/02/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,940,000,000
قیمت متری: 0
مالک: نوری
کد ملک: 61880
تاریخ: 1400/02/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 1,960,000,000
قیمت متری: 0
مالک: خان بخش
کد ملک: 61879
تاریخ: 1400/02/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

82 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 3,300,000,000
قیمت متری: 40,000,000
مالک: بلالی
کد ملک: 61878
تاریخ: 1400/02/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

44 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 0
مالک: حسیینی
کد ملک: 61869
تاریخ: 1400/02/18

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: آقاجانی
کد ملک: 61868
تاریخ: 1400/02/18

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

68 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,496,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مالک: طباطبایی
کد ملک: 61867
تاریخ: 1400/02/18

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

54 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت کل: 925,000,000
قیمت متری: 0
مالک: ریوندی
کد ملک: 61866
تاریخ: 1400/02/18

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

42 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 0
مالک: توکلی
کد ملک: 61865
تاریخ: 1400/02/18

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

183 متر، مسكوني
قیمت کل: 8,000,000,000
قیمت متری: 44,000,000
مالک: قدیمی
کد ملک: 61863
تاریخ: 1400/02/15

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

55 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: قانع
کد ملک: 61861
تاریخ: 1400/02/15

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 1,750,000,000
قیمت متری: 0
مالک: زهره وند
کد ملک: 61858
تاریخ: 1400/02/14

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 3,050,000,000
قیمت متری: 0
مالک: دهقانیان
کد ملک: 61857
تاریخ: 1400/02/14

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

82 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: قهرمانی
کد ملک: 61856
تاریخ: 1400/02/14

فروش مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

17 متر، تجاري ،
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: موذنی
کد ملک: 61853
تاریخ: 1400/02/14

لطفا منتظر بمانید...