جستجو برای:

   

40 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

97 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 2,425,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مالک: خواجوی
کد ملک: 61454
تاریخ: 1399/04/04

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 0
مالک: دل جو
کد ملک: 61453
تاریخ: 1399/04/04

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

65 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,275,000,000
قیمت متری: 35,000,000
مالک: شفقی
کد ملک: 61449
تاریخ: 1399/04/03

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,540,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مالک: عزیزی
کد ملک: 61448
تاریخ: 1399/04/03

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 23,500,000
مالک: عزیزی
کد ملک: 61447
تاریخ: 1399/04/03

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

58 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,050,000,000
قیمت متری: 0
مالک: علی بخشی
کد ملک: 61446
تاریخ: 1399/04/03

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

56 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 840,000,000
قیمت متری: 0
مالک: زمانی
کد ملک: 61445
تاریخ: 1399/04/03

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

172.5 متر، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 8,600,000,000
قیمت متری: 50,000,000
مالک: تقی پور
کد ملک: 61439
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

175 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 0
مالک: رسولی
کد ملک: 61438
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

71 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 21 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: قرائی
کد ملک: 61437
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

64 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,450,000,000
قیمت متری: 0
مالک: بهزادی
کد ملک: 61436
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

59 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 0
مالک: عظمتی
کد ملک: 61435
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 0
مالک: پارسا
کد ملک: 61434
تاریخ: 1399/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

51 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شادمانی
کد ملک: 61431
تاریخ: 1399/03/22

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

58 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,450,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مالک: کریمی
کد ملک: 61430
تاریخ: 1399/03/22

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 5,400,000,000
قیمت متری: 27,000,000
مالک: سهرابی
کد ملک: 61429
تاریخ: 1399/03/22

فروش مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

250 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 21,250,000,000
قیمت متری: 85,000,000
مالک: سهرابی
کد ملک: 61428
تاریخ: 1399/03/22

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 0
مالک: احمدی
کد ملک: 61427
تاریخ: 1399/03/20

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

126 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 4,158,000,000
قیمت متری: 33,000,000
مالک: موسوی
کد ملک: 61423
تاریخ: 1399/03/19

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 6
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 20,000,000
مالک: اسعدی
کد ملک: 61422
تاریخ: 1399/03/19

لطفا منتظر بمانید...