جستجو برای:

   

28 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 0
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 900,000
مالک: آیین پور
کد ملک: 61452
تاریخ: 1399/04/03

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

140 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت ودیعه: 560,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: محمدی
کد ملک: 61451
تاریخ: 1399/04/03

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: سلیمی
کد ملک: 61450
تاریخ: 1399/04/03

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

51 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
مالک: محمد جو
کد ملک: 61444
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

137 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 320,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: یحیی آبادی
کد ملک: 61443
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

131 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 470,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: واقف
کد ملک: 61442
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

25 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه 4
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: دفتری
کد ملک: 61441
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: پناهی
کد ملک: 61440
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

55 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 12
قیمت ودیعه: 210,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: رادفر
کد ملک: 61433
تاریخ: 1399/03/22

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

30 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,200,000
مالک: نوروزی
کد ملک: 61432
تاریخ: 1399/03/22

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: قندریز
کد ملک: 61426
تاریخ: 1399/03/20

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

65 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: نمازی
کد ملک: 61425
تاریخ: 1399/03/20

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: عاقلیان
کد ملک: 61424
تاریخ: 1399/03/19

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

30 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 6,500,000
مالک: کرمی
کد ملک: 61418
تاریخ: 1399/03/18

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

25 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
مالک: روحانی زاده
کد ملک: 61417
تاریخ: 1399/03/18

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

62 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,700,000
مالک: همتی
کد ملک: 61413
تاریخ: 1399/03/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 21 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 2,700,000
مالک: سقازاده
کد ملک: 61412
تاریخ: 1399/03/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,200,000
مالک: افشار
کد ملک: 61404
تاریخ: 1399/03/13

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

140 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 9,000,000
مالک: بلندپر
کد ملک: 61403
تاریخ: 1399/03/13

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 5
قیمت ودیعه: 160,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: اصغر زاده
کد ملک: 61402
تاریخ: 1399/03/13

لطفا منتظر بمانید...