جستجو برای:

   

66 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

58 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: خیری
کد ملک: 61822
تاریخ: 1400/01/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 310,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: کریمی
کد ملک: 61818
تاریخ: 1399/10/29

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

72 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: تجلی
کد ملک: 61817
تاریخ: 1399/10/29

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: عبادی
کد ملک: 61812
تاریخ: 1399/10/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 3,300,000
مالک: احرابی
کد ملک: 61811
تاریخ: 1399/10/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 3,700,000
مالک: هوشیار
کد ملک: 61810
تاریخ: 1399/10/17

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

45 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: کریمی
کد ملک: 61806
تاریخ: 1399/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 8,000,000
مالک: نوری
کد ملک: 61805
تاریخ: 1399/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: عباسی
کد ملک: 61804
تاریخ: 1399/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

62 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 60,000,000
قیمت اجاره: 4,200,000
مالک: رضا پور
کد ملک: 61803
تاریخ: 1399/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: مسکنی
کد ملک: 61802
تاریخ: 1399/10/14

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

55 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: عباسی
کد ملک: 61801
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

75 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: دلیلی
کد ملک: 61800
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 380,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: علیان
کد ملک: 61799
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

52 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
مالک: فتوحی
کد ملک: 61798
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

59 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 25,000,000
قیمت اجاره: 2,200,000
مالک: عباسی
کد ملک: 61797
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

89 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
مالک: خانجانی
کد ملک: 61796
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

55 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 140,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: سرلک
کد ملک: 61795
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

171 متر، موقعيت اداري ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 7,000,000
مالک: علوی
کد ملک: 61794
تاریخ: 1399/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

120 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: باقریان
کد ملک: 61778
تاریخ: 1399/10/09

لطفا منتظر بمانید...