جستجو برای:

   

47 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

63 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 220,000,000
قیمت اجاره: 3,200,000
مالک: نوایی
کد ملک: 82074
تاریخ: 1400/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

107 متر، موقعيت اداري ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
مالک: شیخی
کد ملک: 82071
تاریخ: 1400/04/01

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 120,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: ملکیان
کد ملک: 82070
تاریخ: 1400/04/01

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

162 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
مالک: سمیعی
کد ملک: 82069
تاریخ: 1400/04/01

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

113 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 7,500,000
مالک: زارعی
کد ملک: 82068
تاریخ: 1400/04/01

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 45,000,000
قیمت اجاره: 5,500,000
مالک: سلطان زاده
کد ملک: 82067
تاریخ: 1400/04/01

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

93 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 270,000,000
قیمت اجاره: 5,100,000
مالک: قنبری
کد ملک: 82060
تاریخ: 1400/03/31

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

70 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
مالک: پیرونه
کد ملک: 82059
تاریخ: 1400/03/31

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
مالک: سپهری
کد ملک: 82058
تاریخ: 1400/03/31

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

47 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
مالک: ابراهیمی
کد ملک: 82057
تاریخ: 1400/03/31

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,300,000
مالک: جاوید
کد ملک: 82056
تاریخ: 1400/03/31

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

28 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 6,500,000
مالک: سلطان بخش
کد ملک: 82053
تاریخ: 1400/03/30
مالک: اشرفی
کد ملک: 82051
تاریخ: 1400/03/30

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

65 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 280,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: ابراهیم ابادی
کد ملک: 82046
تاریخ: 1400/03/29

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

35 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 10,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: نیکپور
کد ملک: 82040
تاریخ: 1400/03/29

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

73 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 320,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: تقیان
کد ملک: 82039
تاریخ: 1400/03/29

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

13 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
مالک: آزاد
کد ملک: 82037
تاریخ: 1400/03/26

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

80 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
مالک: سیفی
کد ملک: 82034
تاریخ: 1400/03/26

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

120 متر، انبار ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 40,000,000
قیمت اجاره: 3,000,000
مالک: امیرزاده
کد ملک: 82033
تاریخ: 1400/03/26

رهن و اجاره آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 0
مالک: قاموسی
کد ملک: 82032
تاریخ: 1400/03/26

لطفا منتظر بمانید...