جستجو برای:

   

111 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

53 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,033,000,000
قیمت متری: 38,000,000
مالک: نیک خواه
کد ملک: 61820
تاریخ: 1399/10/29

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

166 متر، مسكوني
قیمت کل: 9,960,000,000
قیمت متری: 60,000,000
مالک: آگاهی
کد ملک: 61819
تاریخ: 1399/10/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

33 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 1,155,000,000
قیمت متری: 35,000,000
مالک: مرتضوی
کد ملک: 61816
تاریخ: 1399/10/17

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

102 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,958,000,000
قیمت متری: 29,000,000
مالک: سلیمی
کد ملک: 61815
تاریخ: 1399/10/17

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

78 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,650,000,000
قیمت متری: 34,000,000
مالک: کاظمی
کد ملک: 61814
تاریخ: 1399/10/17

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

43 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: شوقی
کد ملک: 61813
تاریخ: 1399/10/17

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

43 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 0
مالک: کشاورز
کد ملک: 61809
تاریخ: 1399/10/14

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 12,000,000,000
قیمت متری: 60,000,000
مالک: یعقوبی
کد ملک: 61808
تاریخ: 1399/10/14

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

59 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 0
مالک: ذوالفقاری
کد ملک: 61807
تاریخ: 1399/10/14

فروش مغازه و املاک تجاری در تهران - نارمک

28 متر، مسكوني ،
قیمت کل: 4,600,000,000
قیمت متری: 0
مالک: زندی
کد ملک: 61793
تاریخ: 1399/10/09

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

155 متر، مسكوني
قیمت کل: 7,750,000,000
قیمت متری: 50,000,000
مالک: شکرابی
کد ملک: 61792
تاریخ: 1399/10/09

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 15,000,000,000
قیمت متری: 75,000,000
مالک: داورپناه
کد ملک: 61791
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

62 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,550,000,000
قیمت متری: 0
مالک: توکلی
کد ملک: 61790
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 0
مالک: توکلی
کد ملک: 61789
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 0
مالک: نادری
کد ملک: 61788
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

125 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 4,875,000,000
قیمت متری: 39,000,000
مالک: بیات
کد ملک: 61787
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

82 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,296,000,000
قیمت متری: 28,000,000
مالک: زارعیان
کد ملک: 61786
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

62 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 0
مالک: باقری
کد ملک: 61785
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

104 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,640,000,000
قیمت متری: 35,000,000
مالک: بهرنگی
کد ملک: 61784
تاریخ: 1399/10/09

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

55 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 0
مالک: میراسماعیلی
کد ملک: 61783
تاریخ: 1399/10/09

لطفا منتظر بمانید...