جستجو برای:

   

61 آگهی

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در تهران - نارمک

100 متر، مسكوني
قیمت کل: 8,160,000,000
قیمت متری: 40,000,000
مالک: صادقی
کد ملک: 82075
تاریخ: 1400/04/02

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

52 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,560,000,000
قیمت متری: 30,000,000
مالک: فرخی
کد ملک: 82073
تاریخ: 1400/04/01

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

50 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 25,000,000
مالک: فراهانی
کد ملک: 82072
تاریخ: 1400/04/01

فروش زمین - کلنگی در تهران - نارمک

100 متر، مسكوني
قیمت کل: 5,500,000,000
قیمت متری: 55,000,000
مالک: طاهری
کد ملک: 82066
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

67 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,400,000,000
قیمت متری: 21,000,000
مالک: گرشاسبی
کد ملک: 82065
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 33,000,000
مالک: الله داد
کد ملک: 82064
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

67 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,550,000,000
قیمت متری: 38,000,000
مالک: موسوی
کد ملک: 82063
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 5,400,000,000
قیمت متری: 45,000,000
مالک: رضایی
کد ملک: 82062
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

74 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,030,000,000
قیمت متری: 27,500,000
مالک: کرمی
کد ملک: 82061
تاریخ: 1400/03/31

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

77 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,730,000,000
قیمت متری: 22,000,000
مالک: نجفی
کد ملک: 82055
تاریخ: 1400/03/30

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

64 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,400,000,000
قیمت متری: 21,000,000
مالک: امیری
کد ملک: 82054
تاریخ: 1400/03/30

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

87 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 3,400,000,000
قیمت متری: 39,000,000
مالک: قمی
کد ملک: 82052
تاریخ: 1400/03/30

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

39 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,400,000,000
قیمت متری: 35,000,000
مالک: عابدی
کد ملک: 82050
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

84 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,394,000,000
قیمت متری: 28,500,000
مالک: امینی
کد ملک: 82049
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

133 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 31,000,000
مالک: رسولی
کد ملک: 82048
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

89 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,115,000,000
قیمت متری: 35,000,000
مالک: کاظمی
کد ملک: 82047
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 2,700,000,000
قیمت متری: 28,000,000
مالک: حاجی خانی
کد ملک: 82045
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

86 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 34,000,000
مالک: رستمی
کد ملک: 82044
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

53 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,430,000,000
قیمت متری: 26,000,000
مالک: رجب پور
کد ملک: 82043
تاریخ: 1400/03/29

فروش آپارتمان در تهران - نارمک

37 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 29,000,000
مالک: خطیبی زاده
کد ملک: 82042
تاریخ: 1400/03/29

لطفا منتظر بمانید...