لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درتهران-نارمک-میدان 44 کوچه دوم شرقی پ 4

مساحت(متر مربع): 166
تاریخ ثبت: 29 دي 1399
تعداد مشاهده: 2218
قيمت(تومان): 9,960,000,000
قيمت متري(تومان): 60,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- 5 - -
امکانات: