لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درتهران-نارمک-آیت جنوبی کوچه یگانه پ17

مساحت(متر مربع): 155
تاریخ ثبت: 9 دي 1399
تعداد مشاهده: 2607
قيمت(تومان): 7,750,000,000
قيمت متري(تومان): 50,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- 6 - -
امکانات: