لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درتهران-نارمک-میدان 7 کوچه باغبان باشی پ 3

مساحت(متر مربع): 65
تاریخ ثبت: 3 تير 1399
تعداد مشاهده: 434
قيمت(تومان): 2,275,000,000
قيمت متري(تومان): 35,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- 5 - -
امکانات:
توضیحات:
جواز ساخت